4119
0 سوال
شناسه محصول: 5000
موجود
آماده ارسال بعد از پرداخت
انتشار در:
https://sahandkood.com/?p=5429

سوپر کود کامل آلی گرانوله 64 عنصره سهندکود

سوپر کود کامل آلی گرانوله 64 عنصره سهندکود یک کود کامل و یک اصلاح کننده و بهبود دهنده خاک است. این کود دارای تمام عناصر ضروری (ماده آلی، عماصر ماکرو و میکرو) و نیز دارای 64 عنصر مفید است.
عناصر مفید، عناصری هستند که بطور مستقیم در روند رشد گیاه نقش ندارند و یا آنکه ضروری بودن آنها برای تمام گیاهان هنوز اثبات نشده است اما هرگاه این عناصر در دسترس گیاه قرار گرفته است، گیاه رشد بهتر و سالم‌تری را از خود نشان داده است. عناصری مانند: گوگرد، ان پی کا قابل جذب (ازت، فسفر،پتاس) آهن قابل جذب، هیومیک، کلسیم، منیزیم، منگنز، بر، روی، مس، سیلیسیوم، سلنیوم، لانتانیوم، کروم، پراسئودمیوم و غیره.
کود 64 عنصره سهند کود باید به خاکی که گیاه در آن کشت می‌شود، اضافه شود، و هر آنقدر که بیشتر در محدوده فعالیتِ ریشه قرار گیرد، اثرات بیشتر و کامل‌تری را از خود نشان خواهد داد. سوپر کود کامل آلی گرانوله 64 عنصره سهند کود دارای ساختار کلوئیدی است که موجب می‌گردد تا ذرات خاک به آن بچسبند، این امر در خاک‌های سنگین، موجب تخلخل خاک می‌شود که نتیجه آن نفوذ بهتر هوا به خاک و حرکت راحت تر ریشه در خاک است. این چسبندگی در کنار وجود سیلیس در این کود، در خاک‌های سبک موجب می‌شود تا آب و مواد غذایی که برای گیاه تامین می‌شود، مدت زمان بیشتری در محدوده ریشه باقی بماند و خیلی سریع از دسترس گیاه خارج نشود.به دلیل تقویت عناصر غذایی ساختار شیمیایی خاک را نیز بهبود می‌بخشد.
این کود گرانوله 64 عنصره سهندکود تمام عناصر ضروری (ماده آلی، عناصر ماکرو و میکرو) را دارا است، بنابر این می‌توان از کود کامل آلی گرانوله 64 عنصره در کشت تمام گیاهان زراعی، باغی، زینتی و فضای سبز استفاده نمود.
کشاورز و باغدار با مصرف سوپر کود کامل آلی گرانوله 64 عنصره ضمن آنکه خاک زراعی خود را اصلاح و حفظ می‌کند و در مسیر کشاورزی پایدار قدم بر می‌دارد، می‌تواند در کنار افزایش میزان تولید و کیفیت محصول، با کاهش مصرف آب، سایر کودها، قارچ کش‌ها و آفت کش‌ها که کاهش هزینه نیروی انسانی را نیز به همراه خواهند داشت، هزینه‌های خود را کاهش داده، درآمد بیشتری را کسب کرده و سود بیشتری را از فعالیت کشاورزی خود بدست آورد.

مصرف این کود 64 عنصره سهندکود بطور کلی موجب رشد کامل‌تر، بهتر و مطلوب‌تر گیاه و افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری‌ها شده و در نهایت موجب افزایش میزان تولید و کیفیت محصول می‌گردد.

Complete organic granular super fertilizer 64 elements Sahandkud

Sahankod Pakhtakht Iranian Co., the largest manufacturer of under cultivation granular fertilizers in Iran
64 elements granular organic whole super fertilizer of Sahandkod is a whole soil fertilizer, improver, and modifier.

The fertilizer includes all essential elements

(like organic material, micro, and macro elements), also consists of 64 elements including sulfur, absorbable NPK (nitrogen, phosphorus, and potassium, absorbable iron, Humic, calcium, magnesium, manganese, boron zinc, copper, silicon, selenium, lanthanum, chromium, praseodymium, etc.

This fertilizer should be added to the soil that the plant is cultivated on, and the more it remains on the root’s activity area, the more its impact would be.

This fertilizer has a colloidal structure that causes soil particles to adhere to it, which in heavy soils, causes soil porosity, which results in better air penetration into the soil and easier movement of roots in the soil.

In light soils, this adhesion, along with the presence of silica in this fertilizer causes the water and nutrients that are provided to the plant to remain in the root area for a longer time and not be out of reach of the plant very quickly.

It also improves the soil.

The 64-element granular fertilizer of Sahandkod Co. has all the necessary elements (organic matter, macroelements, and micro elements), so it can be used in the cultivation of all crops, garden plants, ornamental plants, and green space plants.

Complete organic granular super fertilizer 64 elements Sahandkud

Sahandkud 64-element granular organic complete fertilizer is a complete fertilizer and a soil conditioner. This fertilizer has all the essential elements (organic matter, macro and micro) and also has 64 useful elements.

Beneficial elements are elements that are not directly involved in the growth process of the plant or their necessity for all plants has not yet been proven, but when these elements are available to the plant, the plant has shown better and healthier growth.

Elements such as: refined sulfur, absorbable iron, humic, calcium, magnesium, manganese, zinc, copper, silicon, selenium, lanthanum, chromium, praseodymium, etc.

Fertilizer 64 Sahand Fertilizer Fertilizer should be added to the soil in which the plant is grown, and the more it is within the range of root activity, the more complete the effects will be.

Sahand Fertilizer 64-element complete organic granular super fertilizer

has a colloidal structure that causes soil particles to adhere to it, which in heavy soils causes soil porosity, which results in better air permeability to the soil and easier movement of roots in the soil.

This adhesion, along with the presence of silica in the azomite, in light soils causes the water and nutrients that are provided to the plant to remain in the root area for a longer time and not be out of reach of the plant very quickly. Also improves.

This 64-element granular fertilizer Sahandkud has all the necessary elements (macro and micro), so the complete 64-element granular organic fertilizer can be used in the cultivation of all crops, gardens, ornaments and green space.

Farmers and gardeners with the use of complete 64-element granular organic fertilizer, while improving and maintaining their arable soil and taking a step towards sustainable agriculture, can, along with increasing production and product quality, by reducing water consumption, other fertilizers, fungi Pesticides and pesticides, which will also reduce labor costs, reduce costs, generate more income, and make more profit from their agricultural activities.

Consumption of this 64-element fertilizer Sahandkud generally causes more complete, better and more desirable plant growth and increases plant resistance to pests and diseases, and ultimately increases production and product quality.

Manufacturer: Sahandkood
Fertilizer registration number: 05992
Exploitation license number: 1432/7 / p
Net weight: 25 kg
Production and expiration date:
Construction Series:

سوپر کود کامل آلی گرانوله 46 عنصره سهند کود یک کود کامل سرشار از مواد آلی و ریز مغذی های مفید گیاه و بهبود دهنده خاک حاوی ماده آلی، عناصر ماکرو و میکرو است.

این کود دارای تمام عناصر ضروری (ماده آلی، عناصر ماکرو و میکرو) و نیز دارای 46 عنصر مفید است.

عناصر مفید، عناصری هستند که بطور مستقیم در روند رشد گیاه نقش ندارند و یا آنکه ضروری بودن آنها برای تمام گیاهان هنوز اثبات نشده است اما هرگاه این عناصر در دسترس گیاه قرار گرفته است، گیاه رشد بهتر و سالم‌تری را از خود نشان داده است. عناصری مانند: گوگرد، ان پی کا قابل جذب (ازت، فسفر،پتاس) آهن قابل جذب، هیومیک، کلسیم، منیزیم، منگنز، بر، روی، مس، سیلیسیوم، سلنیوم، لانتانیوم، کروم، پراسئودمیوم و غیره.

کود 46 عنصره سهند کود باید به خاکی که گیاه در آن کشت می‌شود، اضافه شود، و هر آنقدر که بیشتر در محدوده فعالیتِ ریشه قرار گیرد، اثرات بیشتر و کامل‌تری را از خود نشان خواهد داد. سوپر کود کامل آلی گرانوله 46 عنصره سهند کود دارای ساختار کلوئیدی است که موجب می‌گردد تا ذرات خاک به آن بچسبند، این امر در خاک‌های سنگین، موجب تخلخل خاک می‌شود که نتیجه آن نفوذ بهتر هوا به خاک و حرکت راحت تر ریشه در خاک است. این چسبندگی در کنار وجود سیلیس در این کود، در خاک‌های سبک موجب می‌شود تا آب و مواد غذایی که برای گیاه تامین می‌شود، مدت زمان بیشتری در محدوده ریشه باقی بماند و خیلی سریع از دسترس گیاه خارج نشود.به دلیل تقویت عناصر غذایی ساختار شیمیایی خاک را نیز بهبود می‌بخشد.

این کود گرانوله 46 عنصره سهندکود تمام عناصر ضروری (ماده آلی، عناصر ماکرو و میکرو) را دارا است، بنابر این می‌توان از کود کامل آلی گرانوله 64 عنصره در کشت تمام گیاهان زراعی، باغی، زینتی و فضای سبز استفاده نمود.

کشاورز و باغدار با مصرف سوپر کود کامل آلی گرانوله 46 عنصره ضمن آنکه خاک زراعی خود را اصلاح و حفظ می‌کند و در مسیر کشاورزی پایدار قدم بر می‌دارد، می‌تواند در کنار افزایش میزان تولید و کیفیت محصول، با کاهش مصرف آب، سایر کودها، قارچ کش‌ها و آفت کش‌ها که کاهش هزینه نیروی انسانی را نیز به همراه خواهند داشت، هزینه‌های خود را کاهش داده، درآمد بیشتری را کسب کرده و سود بیشتری را از فعالیت کشاورزی خود بدست آورد.

مصرف این کود 46 عنصره سهندکود بطور کلی موجب رشد کامل‌تر، بهتر و مطلوب‌تر گیاه و افزایش مقاومت گیاه در برابر آفات و بیماری‌ها شده و در نهایت موجب افزایش میزان تولید و کیفیت محصول می‌گردد.

بیشتر بخوانید

پرسش و پاسخ

هنوز سوالی پرسیده نشده

سوال بپرسید

سوال شما توسط نماینده فروشگاه یا سایر مشتریان پاسخ داده خواهد شد.

بابت سوال از شما ممنونیم!

سوال شما دریافت شد و به زودی پاسخ داده خواهد شد. لطفاً دوباره همان سؤال را مطرح نکنید.

خطا

Warning

هنگام ذخیره سوال شما خطایی روی داد. لطفا آن را به مدیر سایت گزارش دهید. اطلاعات تکمیلی:

ارسال پاسخ

ممنون از پاسخ شما!

پاسخ شما دریافت شد و به زودی منتشر خواهد شد. لطفاً دوباره همان پاسخ را ارسال نکنید.

خطا

Warning

هنگام ذخیره سوال شما خطایی روی داد. لطفا آن را به مدیر سایت گزارش دهید. اطلاعات تکمیلی: